Slapukus naudojame norėdami užtikrinti kuo patogesnį apsipirkimą mūsų internetinėje parduotuvėje. Toliau naršydami šiame puslapyje sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku Daugiau informacijos
Greitas pristatymas Klientų klubas 8 800 00150 info@select.lt Sekite mus

Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjo), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje, ir UAB „Select rinka“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Taip pat prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo, grąžinimo sąlygas, tvarką, ir kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.select.lt susijusias nuostatas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos įstatymu ir kitais poįstatyminiais aktais.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „TVIRTINTI“, sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Select rinka“ duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje toliau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.2.1. Pirkėjo teisė, aptarta 3.2 punkte, įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

3.2.2. Pirkėjo teise, aptarta 3.2 punkte, Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.3.2. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

3.4. Pirkėjas turi kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir pristatymo kainą, priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas atsiskaito priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo ir apmokėjimo būdo.

4.2. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

5.2. Pardavėjas turi kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, jos veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje www.select.lt skelbiamos sąlygos.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

6.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.2.2 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6.5. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.select.lt, pasirenka prekių pristatymo paslaugą.

7.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą ir telefono numerį.

7.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymo mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo užsakomų prekių kiekio. Pristatymo būdą pasirenka Pirkėjas, galimi būdai:

7.3.1. AB "Lietuvos paštas" pašto siuntų paslauga: siuntimo kaina 4,25 Eur.

7.3.2. LP EXPRESS kurjerių paslauga: siuntimo kaina 4,95 Eur.

7.3.3. LP EXPRESS savitarnos terminalai: siuntimo kaina 3,45 Eur.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl nepristatytos siuntos.

7.5. Pirkėjas tikslią užsakymo sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokestis ir prekių kaina nekeičiama.

7.6. Prekių pristatymo terminai pateikiami priimto užsakymo patvirtinime, kurį Pirkėjas gauna į elektroninį paštą. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kiek įmanoma greičiau.

7.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.8. Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pirkėjui atsiėmus siuntinį ir nepranešus apie pastebėtus pažeidimus, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pranešti pardavėjui. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant turi informuoti Pardavėją. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina pinigus už prekę.

7.9. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Svarbu! Spalvos neatitikimai: atkreipkite dėmesį, jog prekės spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje. Pardavėjas stengiasi kuo tiksliau atkurti svetainėje pateikiamų gaminių spalvas, tačiau, dėl skirtingų apšvietimo sąlygų fotografuojant bei jūsų ekrano raiškos nustatymų, produkto spalvos gali būti atvaizduojamos šiek tiek kitaip.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, GARANTIJA

9.1. Nekokybiškos prekės keičiamos arba už jas grąžinami pinigai vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

9.2. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

9.3. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu, todėl Pirkėjas grąžindamas prekę (-es) turi vadovautis žemiau pateiktomis prekių grąžinimo sąlygomis:

9.3.1. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas privalo susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi elektroniniu paštu info@select.lt arba nemokamu telefonu 8 800 00150.

9.3.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei nebuvo laikomasi prekių grąžinimo sąlygų.

9.3.3. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę (-es) ir vadovaudamasis 9.1 ir 9.2 punktais, turi užpildyti prekių grąžinimo taloną, kuris pridedamas kartu su atsiųstomis prekėmis ir aiškiai nurodyti savo pageidavimus. Praradus grąžinimo taloną Pirkėjas gali laisva forma užpildyti prekių grąžinimo prašymą, kuriame turi pateikti savo užsakymo duomenis (Pirkėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas), aiškiai nurodyti grąžinimo priežastį ir ko pageidauja už grąžintiną prekę (-es). Nurodyti kitus reikalingus duomenis, tokius kaip asmenine banko sąskaita, kai pageidauja susigrąžinti pinigus į asmeninę banko sąskaitą. Daugiau informacijos apie pinigų, prekių grąžinimo tvarką ir prekių apkeitimą galite sužinoti paskambinę nemokamu telefonu 8 800 00150, arba el.paštu info@select.lt.

9.3.4. Prekių pakavimas:

9.3.4.1. Pirkėjas, grąžindamas prekes, būtinai turi nurodyti ant siuntos grąžinimo adresą:
UAB „Select rinka“, Erdvės g. 68, Ramučių k. 52114 Kauno r.sav.

9.3.4.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, t. y. kiekviena prekė savo pakuotėje. ĮSPĖJIMAS: ant originalios pakuotės negalima rašyti adreso, klijuoti pakavimo juostos, suplėšyti ar kitaip pažeisti pakuotės išvaizdos. Priešingu atveju pinigų grąžinimas ar prekių keitimas nebus garantuotas.

9.3.4.3. Grąžinamos prekės komplektas turi būti toks, koks buvo atsiųstas Pirkėjui.

9.3.4.4. Prekės turi būti supakuotos saugiai.

9.3.5. Prekių grąžinimo kaina, pinigų grąžinimas ir kiti atskaitymai:

9.3.5.1. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamą grąžinimo būdą. Už grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimą ir papildomas paslaugas (siuntos supakavimas, jos registravimas ir t.t) moka Pirkėjas.

9.3.5.2. Užsakius grąžinimą per LP EXPRESS kurjerį arba LP EXPRESS savitarnos terminalą, taikomas 3,5€ mokestis, kuris bus išskaičiuotas iš grąžinamos pinigų sumos. Grąžinant prekes paštu, grąžinimo kainą nustato paslaugų tiekėjas.

9.3.5.2.1. Užsakyti LP EXPRESS kurjerio arba LP EXPRESS savitarnos terminalo grąžinimo paslaugą galima paskambinus klientų aptarnavimo telefonu 8 800 00150 arba tai Pirkėjas gali padayti pats LP EXPRESS tinklapyje: lpexpress.lt/send/limited.

9.3.5.3. Grąžinamos prekės turi būti nedėvėtos / nenaudotos, nepažeistos, pilnos komplektacijos ir grąžinamos originalioje nepažeistoje pakuotėje. Prekės gali būti matuotos, bandytos, bet ne sąmoningai pažeistos ar praradusios prekinę išvaizdą (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Sugadinus ar kitaip pažeidus originalią prekės pakuotę, taikomas 2€ mokestis, kuris bus nuskaičiuotas nuo grąžinamos pinigų sumos.

9.3.5.4. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas grąžina prekių kainą ir pristatymo išlaidas, o grąžinimo išlaidas moka Pirkėjas.

9.3.5.5. Nemokamas grąžinimas taikomas tik netikus drabužių ar avalynės dydžiams ir grąžinant nekokybišką prekę.

9.3.5.5.1. Kai Pirkėjas grąžina prekes pagal 9.3.5.5 punktą ir pats užsako paslaugą per LP EXPRESS kurjerį, LP EXPRESS savitarnos terminalą arba prekes grąžina per AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo skyrių, ir jei nori, kad siuntimo išlaidos būtų kompensuojamos turi pateikti apmokėjimo patvirtinimą (kvitą, apmokėjimo kopiją) pardavėjui el. paštu info@select.lt arba atsiųsti kvito kopiją paštu, adresu: R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas.

9.3.5.6. Nekokybiškas ar dėl kitų priežasčių netikusias prekes Pirkėjas gali grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos. Jei Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę prekę. Nekokybiška prekė pakeičiama analogiška kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei grąžinama prekė keičiama į kitą prekę, už siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.

9.3.5.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami Pirkėjui per paštą arba bankiniu pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintos prekės gavimo dienos. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar neatlikimo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis arba jų nepateikia ir nesilaiko grąžinimo tvarkos.

9.3.5.8. Tik grąžinus visą siuntinį, grąžinamas pristatymo mokestis, kuris yra fiksuotas ir nepriklauso nuo užsakomų prekių kiekio, kitu atveju pinigai grąžinami tik už grąžintą prekę.

9.4 Prekių garantija:

9.4.1. Tais atvejais, kuomet prekės garantija nėra nurodoma, taikoma garantija, kuri numatyta atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose.

9.4.2. Vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, prekių garantija netaikoma prekių grupėms, nurodytoms 2 dalies 18 punkte.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. UAB „Select rinka“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

10.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.