Slapukus naudojame norėdami užtikrinti kuo patogesnį apsipirkimą mūsų internetinėje parduotuvėje. Toliau naršydami šiame puslapyje sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku Daugiau informacijos

Duomenų tvarkymas

Bendrieji duomenų tvarkymo ir privatumo principai

UAB „Select rinka“ tvarko savo klientų asmens ir kontaktinius duomenis vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Duomenų tvarkymo principai galioja naudotojams ir klientams, pateikiantiems užsakymus iš „Select“ internetinės parduotuvės ir iš „Select“ prekių katalogo.

1. Duomenų rinkimas

Pirkėjo pateikiami asmeniniai duomenys, reikalingi užsakymui atlikti, skirstomi į privalomus ir savanoriškai pasirenkamus.

1.1. Pirkėjas privalo pateikti šiuos duomenis:
1.1.1. Vardas, pavardė – reikalingi užsakymui vykdyti ir užsakymo atlikimui garantuoti;
1.1.2. Gyvenamosios vietos adresas – reikalingas užsakymui vykdyti, kai pasirenkamas prekių pristatymo būdas yra artimiausias pašto skyrius arba kurjerio paslauga. Adresas taip pat reikalingas AB „Lietuvos paštas“, kad turėtų galimybę Pirkėją informuoti apie siuntinio pristatymą į pašto skyrių (kai Pirkėjas nenurodo mobiliojo telefono numerio). Priešingu atveju UAB „Select rinka“ netenka galimybės įvykdyti pirkimo sąlygų arba pristatyti prekes per transportavimo paslaugą teikiančius partnerius.
1.1.3. Telefono numeris – reikalingas užsakymui vykdyti ir užsakymo atlikimui garantuoti, kai pasirenkamas pristatymo būdas yra savitarnos terminalas UAB „Omniva“, prekių pristatymas į artimiausią pašto skyrių arba kurjerio paslauga. Telefono numeris taip pat reikalingas pranešti apie paslaugų tiekimo trikdžius arba patikslinti su užsakymu susijusias detales.

1.2. Savanoriškai pasirenkami duomenys yra elektroninio pašto adresas reklaminiams pranešimams siųsti.
1.2.1. Jei Pirkėjas duoda sutikimą naudoti savo elektroninio pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „Select rinka“ nurodytu elektroninio pašto adresu gali siųsti reklaminius pranešimus.

1.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų reklaminių pranešimų. Reklaminių pranešimų atsisakyti galima paspaudus nuorodą, esančią kiekviename reklaminiame laiške, arba parašius elektroninį laišką UAB „Select rinka“ info@select.lt.

2. Duomenų valdytojas ir įgaliotasis tvarkytojas

Pirkėjo duomenų valdytojas yra UAB „Select rinka“, reg. nr. 111830774, p. d. Nr. 91, LT-37005 Panevėžys–4.

2.1. UAB „Select rinka“ gali suteikti teisę naudoti duomenis įgaliotiesiems duomenų tvarkytojams.
2.1.1. Paslaugos teikimo tikslais;
2.1.2. Paslaugų teikimo ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas apsigalvoja arba vėliau pateikia atitinkamą sutikimą, informuodamas apie tai raštu;
2.1.3. Vykdyti įsipareigojimams pagal teisės aktus (pvz., duomenų perdavimui tiriančiosioms institucijoms).

2.2. Įgaliotasis tvarkytojas gali tvarkyti duomenis tik vykdydamas konkrečias užduotis, kurias paveda UAB „Select rinka“.

3. Duomenų saugojimo laikotarpis

UAB „Select rinka“ saugo duomenis tol, kol duomenys reikalingi duomenų naudojimo tikslui pasiekti, bet ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. UAB „Select rinka“ stengiasi, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga, todėl pasenusi arba nereikalinga informacija nėra saugoma.

4. Su duomenų naudojimu susijusios Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę iš UAB „Select rinka“ gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę prašyti, kad UAB „Select rinka“ sunaikintų asmens duomenis, sustabdytų tvarkymo veiksmus arba asmens duomenis taisytų, jei Pirkėjas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

4.3. Pirkėjas turi teisę sutikti arba atsisakyti, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais.

4.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su UAB „Select rinka“ turimais savo asmens duomenimis, pateikdamas užklausą raštu. Informaciją Pirkėjui UAB „Select rinka“ pateiks nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.5. Pirkėjas turi teisę k reiptis į UAB „Select rinka“ jam patogiu būdu, t. y., telefonu arba raštu, jei jam kelia susirūpinimą UAB „Select rinka“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų. Pirkėjas turi teisę kreiptis į jo teises ginančias valstybines institucijas. Skundus nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos institucija www.ada.lt